Onze aanpak

Implantologie Groningen is een kleine verwijspraktijk voor implantologie. We hechten aan persoonlijk en direct contact met onze verwijzers, zijn makkelijk benaderbaar en streven naar een korte wachtlijst. Er wordt gewerkt met het Straumann implantaatsysteem. Indien gewenst kan ook de prothetische fase door Implantologie Groningen worden verzorgd.

Hoe te verwijzen

U kunt uw patiënt op een van de volgende manieren verwijzen:

  • Per mail: info@implantologiegroningen.com
  • Per zorgmail: 500101256@lms.lifeline.nl
  • Per post: Stationsstraat 11a, 9711 AR Groningen
  • Ook kunt u de verwijsbrief aan uw patiënt meegeven en vragen zelf contact met ons op te nemen

Recente röntgenfoto’s ontvangen wij graag, bij voorkeur digitaal.