Nieuw implantaat Straumann

Onze implantoloog Laurens den Hartog was aanwezig bij de presentatie van het nieuwe BLX-implantaat van Straumann.

Publicatie in vakblad TandartsPraktijk

In het septembernummer van ‘TandartsPraktijk’ stond een publicatie van onze implantoloog Laurens den Hartog over de tijdelijke implantaatkroon.

Nascholing voor mondhygiënisten

Op dinsdag 18 september heeft onze implantoloog, Laurens den Hartog, een nascholing gegeven over de nazorg van de implantologie aan mondhygiënisten uit de regio.

Laurens den Hartog gaat verder met wetenschappelijk onderzoek

Onze implantoloog Laurens den Hartog is in 2011 gepromoveerd op een onderzoek naar implantaten ter vervanging van een missende voortand.