Interview met Laurens den Hartog in het NTVT

Laurens den Hartog van Implantologie Groningen in de NTVTIn het NTVT, Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, vertelt Laurens den Hartog over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de implantologie.

Het artikel is te lezen via de onderstaande link:

https://www.ntvt.nl/actueel/actueel-item/t/voorkom-peri-implantair-botverlies-kies-het-juiste-abutment#.Y26jzJkiifQ.mailto

 

Reünistencongres opleiding tandheelkunde

Op vrijdag 23 september j.l. werd het Reunistencongres gehouden ter ere van het 75-jarig bestaan van de opleiding Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze vond plaats in de Stadsschouwburg. Het was een erg interessant en goed bezocht congres met leuke sprekers die ofwel in Groningen zijn opgeleid, ofwel een bijzondere band hebben met de opleiding.

Ook Charlotte hield een lezing met als titel: ‘Implantaten in de gemutileerde dentitie’. De lezing ging over de toepassingsmogelijkheden van implantaten bij de steeds ouder wordende patiënt en gaf een mooi overzicht over alle facetten waar rekening mee gehouden moet worden, maar bevatte ook inspirerende voorbeelden van maatwerk.

Cursus ITI

Op 21 september gaf onze implantoloog Laurens den Hartog een cursus aan startende implantologen. De cursus werd georganiseerd door ITI (International Team for Implantology). Laurens onderwees de 16 implantologen in spe over incideren, hoe een implantaat te plaatsen en hoe de wond weer te hechten.

Lustrumsymposium Implantologie Groningen was een succes

Afgelopen vrijdag organiseerden wij een symposium ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum van Implantologie Groningen. In Dot ontvingen wij 160 gasten bestaande uit tandartsen, tandartsassistenten, mondhygiënisten en tandprothetici. Zij genoten van een mooi wetenschappelijk programma met lezingen over uiteenlopende onderwerpen binnen de tandheelkunde.

Lustrumsymposium Implantologie Groningen

Flyer lustrumsymposium Implantologie GroningenSprekers lustrumsymposium Implantologie Groningen

Werkzaamheden Julianaplein

Het Julianaplein in Groningen gaat op de schop. Dit levert 3 maanden lang verkeershinder op in de hele stad.

Workshop mondfotografie

Het team van Implantologie Groningen heeft een workshop mondfotografie gevolgd.

Team Implantologie Groningen breidt uit met implantoloog Charlotte Jensen-Louwerse

Vanaf september komt tandarts-implantoloog Charlotte Jensen-Louwerse het team van Implantologie Groningen versterken.

Implantologie Groningen gevisiteerd door de NVOI

Laurens den Hartog van Implantologie Groningen voldoet aan alle eisen die aan een door de NVOI erkende implantoloog gesteld worden.

Nascholing voor mondhygiënisten

Op dinsdag 18 september heeft onze implantoloog, Laurens den Hartog, een nascholing gegeven over de nazorg van de implantologie aan mondhygiënisten uit de regio.