In de zomerperiode heeft Implantologie Groningen aangepaste openingstijden.

Laurens den Hartog van Implantologie Groningen verzorgde een cursus implanteren voor tandartsen en kaakchirurgen.

Houdt u bij uw bezoek aan Implantologie Groningen rekening met ernstige verkeershinder in Groningen van eind maart tot begin september 2024.

Laurens den Hartog van Implantologie Groningen heeft een bezoek gebracht aan Geistlich een producent van onder meer kunstbot.

In de zomerperiode heeft Implantologie Groningen aangepaste openingstijden.

Eind april bezocht onze implantoloog Laurens den Hartog het Osteology Symposium in Barcelona.

Er wordt de komende periode veel verkeershinder in en rond Groningen verwacht. Op groningenbereikbaar.nl vindt u de actuele informatie.

Laurens den Hartog van Implantologie Groningen in de NTVTIn het NTVT, Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, vertelt Laurens den Hartog over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de implantologie.

Het artikel is te lezen via de onderstaande link:

https://www.ntvt.nl/actueel/actueel-item/t/voorkom-peri-implantair-botverlies-kies-het-juiste-abutment#.Y26jzJkiifQ.mailto

 

Op vrijdag 23 september j.l. werd het Reunistencongres gehouden ter ere van het 75-jarig bestaan van de opleiding Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze vond plaats in de Stadsschouwburg. Het was een erg interessant en goed bezocht congres met leuke sprekers die ofwel in Groningen zijn opgeleid, ofwel een bijzondere band hebben met de opleiding.

Ook Charlotte hield een lezing met als titel: ‘Implantaten in de gemutileerde dentitie’. De lezing ging over de toepassingsmogelijkheden van implantaten bij de steeds ouder wordende patiënt en gaf een mooi overzicht over alle facetten waar rekening mee gehouden moet worden, maar bevatte ook inspirerende voorbeelden van maatwerk.

Op 21 september gaf onze implantoloog Laurens den Hartog een cursus aan startende implantologen. De cursus werd georganiseerd door ITI (International Team for Implantology). Laurens onderwees de 16 implantologen in spe over incideren, hoe een implantaat te plaatsen en hoe de wond weer te hechten.