Workshop mondfotografie

Het team van Implantologie Groningen heeft een workshop mondfotografie gevolgd.