Laurens den Hartog van Implantologie Groningen verzorgde een cursus implanteren voor tandartsen en kaakchirurgen.

Houdt u bij uw bezoek aan Implantologie Groningen rekening met ernstige verkeershinder in Groningen van eind maart tot begin september 2024.