Reünistencongres opleiding tandheelkunde

Op vrijdag 23 september j.l. werd het Reunistencongres gehouden ter ere van het 75-jarig bestaan van de opleiding Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze vond plaats in de Stadsschouwburg. Het was een erg interessant en goed bezocht congres met leuke sprekers die ofwel in Groningen zijn opgeleid, ofwel een bijzondere band hebben met de opleiding.

Ook Charlotte hield een lezing met als titel: ‘Implantaten in de gemutileerde dentitie’. De lezing ging over de toepassingsmogelijkheden van implantaten bij de steeds ouder wordende patiënt en gaf een mooi overzicht over alle facetten waar rekening mee gehouden moet worden, maar bevatte ook inspirerende voorbeelden van maatwerk.