Implantologie Groningen heeft extra voorzorgsmaatregelen getroffen in om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom vragen wij u rekening te houden met het onderstaande wanneer u een afspraak bij ons heeft.

Het coronabeleid, dat we volgen, is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten die geen symptomen van corona hebben, noch huisgenoten met symptomen. Als u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?
 • Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 38 graden C), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies?
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  Heeft u nu huisgenoten met corona?
 • Bent u in (thuis)quarantaine) (of zou u dit moeten zijn)?*
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

*verplichte quarantaine, vanwege nauw contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld of omdat u korter dan 10 dagen geleden bent teruggekeerd uit een land/regio met code oranje of rood waarvoor in Nederland (thuis)quarantaine geldt.

Wanneer u een afspraak bij ons heeft, vragen wij uw aandacht voor de volgende aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Kom bij voorkeur alleen naar de praktijk, mocht dat niet lukken neem dan maximaal één begeleider mee.
 • Bij het betreden van de praktijk vragen we uw handen te desinfecteren met handalcohol dat voor u klaarstaat.
 • In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.