Op vrijdag 14 december hield onze implantoloog Laurens den Hartog een lezing op het najaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT). Voor ruim 120 collega tandartsen sprak Laurens over de Richtlijn overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak. In deze richtlijn komt aan bod wanneer er het best gekozen kan worden voor een prothese op implantaten. Ook handelt de richtlijn over het aantal implantaten dat moet worden geplaatst en op welk type verankering de prothese het best wordt bevestigd. Laurens was voorzitter van de werkgroep die deze richtlijn heeft geschreven.