In Nederland mag iedere tandarts zich ‘implantoloog’ noemen, omdat het geen beschermde titel is. Om de bekwaamheid van een implantoloog inzichtelijk te maken, heeft de Nederlandse Vereniging voor Orale implantologie (NVOI) een kwaliteitskeurmerk in het leven geroepen. Om je als implantoloog te laten registreren bij de NVOI geldt een strenge beoordelingsprocedure. Erkende implantologen worden regelmatig gecontroleerd op bij- en nascholing, werken volgens de richtlijnen en worden gevisiteerd.

Laurens den Hartog was al een door de NVOI-erkende implantoloog. Elke vijf jaar wordt middels een visitatie bekeken of deze erkenning behouden mag worden. Uit het bezoek eind april is gebleken dat Implantologie Groningen en Laurens den Hartog nog steeds voldoen aan alle voorwaarden. Laurens mag zich dus NVOI implantoloog blijven noemen.

Meer informatie over de NVOI vindt u op https://nvoi.nl/patienten/